Koret

Hjørring kammerkor er et blandet kor med ca. 25 sangere, der kommer fra store dele af Vendsyssel. Korets mål er at nå så højt et musikalsk niveau som muligt gennem arbejdet med forskellige genrer og stilarter. Repertoiret er nyere og ældre dansk og udenlandsk kormusik med hovedvægt på á cappella.

Korets dirigent er Anne Mette Vennegaard, uddannet kor- og ensembleleder fra Nordjysk Konservatorium, organist ved Gug Kirke.

Hjørring Kammerkor har siden starten opført en række større korværker, i de senere år i samarbejde med Ensemble Zimmermann, – værker som Händels, Messias, J.S. Bachs Johannespassionen og Juleoratoriet samt requier af Mozart, Gabriel Fauré samt Maurice Duruflé.

Gennem tiden har koret været involveret i forskellige musiske samarbejdsprojekter. I de senere år det det blevet til et samarbejde med Vendsyssel Kunstmuseum, hvor koret i 2012 ’lagde stemmer’ til Poul Anker Becks udstillingen ”Hinsides horisonten”. Sammen med skuespiller Kresten Andersen arrangerede koret i 2014 en koncertrække med sang og oplæsning af tekster af H.C. Andersen, en koncert der bl.a. blev opført på Børglum Kloster. 2017 havde koret et samarbejde med Hjørring Gymnasium om opførelsen af Niels W. Gades ”Elverskud”. Foråret 2018 opførte koret ”Glasbjergene” af John Høyby, kormusik komponeret ud fra 12 digte af Eva Chortsen og 12 kendte kunstværker udvalgt fra landets kunstmuseer. Til koncerten havde koret engageret en jazzkvartet bestående af Lars von Lilienskjold (sax), Henrik Ballo Andersen (klaver), Hans Bovin (bas) og Michael Friis (trommer). Kunstværkerne blev under koncerten vist på en storskærm og digtene læst op af korets medlemmer.

Koret er også kendt fra DR’s tema om badehoteller i Danmark, hvor koret præsenterede en række smukke stemningsfulde sommersange ved Hjorts Badehotel.

40 års jubilæum

Hjørring Kammerkor havde i 2018 40 års jubilæum. 1978 blev koret startet af nogle sanginteresserede, der ønskede at synge i et mindre kor, og hvor målet var ’at stræbe efter så fine musikalske præstationer som muligt”.
Under overskriften ”Dansk og nordisk klassisk kormusik – bobler og kransekage” sang Hjørring Kammerkor jubilæumskoncert lørdag den 27. oktober på UCN.

Historie

Hjørring Kammerkor blev startet i 1978 af række sanginteresserede, der ønskede at synge i et mindre kor, og hvor målet var, at man ville stræbe efter så fine musikalske præstationer som muligt. Korets første dirigent var Helge Reinhardt.

Henrik Schiøtz blev korets dirigent i 1982. I Henrik Schiøtz’ dirigentperiode indsynger koret en CD med danske sange, som hen over årende ofte har været spillet på DR. For Danmarks Radio indsang koret i Schiøtz’ dirigentperiode flere end 50 danske sange til brug ved en radioserie om “Den danske sang”.

I 1983 kaster koret sig over korets første større musikprojekt, operaen ”Dido og Aeneas” af Henry Purcell. Korets daværende dirigent Henrik Schiøtz tog sig af forestillingens musikalske side og medvirkede ved opførelsen som dirigent. Helge Reinhardt stod for den sceniske instruktion. Operaen blev opført to gange på Hjørring Teater.

I 1992 bliver Lars Sømod dirigent for koret. Hans afløser i 1997 var Lone Larsen, der var dirigent for koret i et år, inden hun fortsatte sit korarbejde i Stockholm. Lone Larsen blev i 2008 kåret som årets korleder i Sverige. Kasper Hemmingsen overtager koret i 1998, hvor han sammen koret gennemfører en koncertturne til Irland samt et korprojekt i samarbejde med skuespiller Jørgen Bing med tekster af Halfdan Rasmussen.

I 2003 blev Anne Mette Vennegaard leder af koret. Under hendes ledelse gennemførte korets sin 25 års jubilæumskoncert. Med Anne Mette Vennegaard og Lars Colding Wolf, organist ved Sct. Cathrine Kirke, har kammerkoret sammen med Ensemble Zimmermann gennemført store korværker som G.F. Händel, Messias, J.S. Bach, Johannespassionen og Juleoratoriet samt requier af Mozart, Gabriel Fauré samt Maurice Duruflé.  Som markering af korets 30 års jubilæum blev orgelversionen af Maurice Duruflé “Requiem” opført med Lars Colding Wolf ved orglet.